ગુજરાતમાં 30 ડેમો 100 ટકાથી વધુ, જયારે 19 જળાશયો અત્યારે હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા…

સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે વરસાદને કારણે હાલ ગુજરાતના 207 જળાશયોમાં આજની તારીખ સુધીમાં 56.54 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ થયો છે અને સમગ્ર રાજ્યની ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન એવા સરદાર સરોવર ડેમની જળ સપાટી 1,84,619 એમસીએફટી જળસંગ્રહ શક્તિ ના ટકાવારી પ્રમાણે 55.26 ટકા જેટલો જળસંગ્રહ થયો છે.

જળ સંપતિ વિભાગ ના અહેવાલ મુજબ સમગ્ર રાજ્યના 206 જળાશયોમાં હાલ અત્યારે ટોટલ 3,19,839 એમસીએફટી એટલે કે 57.30 ટકા જેટલો જળ સંગ્રહ થયો છે. ગુજરાતના 30 જણા છે હાલ અત્યારે એવા છે કે જેમાં 100% થી વધુ ચલ સંગ્રહ થયો છે, 43 જાસો એવા છે કે જેમાં 70 થી લઈને 100% વચ્ચે જળસંગ્રહ થયો છે. 29 જળાશયો એવા છે સરદાર સરોવર સહિત જેમાં 50% થી લઈને 70% વચ્ચે જળસંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

49 જણા સેવમાં હાલ અત્યારે ૨૫ ટકાથી લઈને 50% સુધીનો જળસંગ્રહ થયો છે જ્યારે 55 જળાશયો ગુજરાતમાં એવા છે જ્યાં 25% થી ઓછો જળસંગ્રહ અત્યાર સુધીમાં થયો છે. આ જણા છો હવે પ્રદેશ વાઇસ જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં 15 જળાશયો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 13 જણાશે એવું કચ્છ વિસ્તારમાં મધ્યપ્રદેશમાં 17 જણાશે અને સૌરાષ્ટ્રમાં 141 જળાશયો નો સમાવેશ થાય છે જે સૌથી વધારે છે.

તમને જણાવી દઈએ તો સમગ્ર રાજ્યને 30 જળાશય એવા છે જ્યાં 100% થી વધુ પાણીનો સંગ્રહ થયો છે 19 જણા સેવ 90 થી સો ટકા વચ્ચે ભરાતા હાઈ એલર્ટ ઉપર રાખવામાં આવ્યો છે જ્યારે 11 જળાશયો 80 થી 90 ટકા વચ્ચે રહેતા એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને 70 થી 80% વચ્ચે 12 જણાશે એવું આવતા તેને સામાન્ય ચેતાવણી આપી દેવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *