સમાચાર

આજનો સોનાનો ભાવ: જાણો તમારા શહેરમાં કેટલો છે?

છેલ્લા ઘણા સમયથી સોનાની કિંમત ફુગાવાને માપવા માટે શ્રેષ્ઠ બેન્ચમાર્ક છે. રોકાણકારો સોનાને એક મહત્વપૂર્ણ રોકાણ માને છે. સારું વળતર (વનઈન્ડિયા મની) તમને ભારતમાં ગોલ્ડ રેટ પ્રદાન કરે છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય તમને અપડેટ રાખવાનો છે. આ પેજ પર સોનાના ભાવ દેશના સોનાના વેપારીઓ પાસેથી મળેલા ડેટાના આધારે પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. તમે અહીં સોનાની દૈનિક કિંમત જોઈ શકો છો.

તો ચાલો જાણીએ અમદાવાદ માં સોનાનો ભાવ સો પ્રથમ 22 કેરેટ સોનાના ભાવ આપેલા છે. 1 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 4577 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 4578 રૂપિયા હતો. 8 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 36616 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 36624 રૂપિયા હતો. 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 45770 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 45780 રૂપિયા હતો. 100 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 45770 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 45780 રૂપિયા હતો.

તો હવે આપણે 22 કેરેટ સોનાના ભાવ જોઈએ. 1 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 4919 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 4920 રૂપિયા હતો. 8 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 39352 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 39360 રૂપિયા હતો. 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 49190 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 49200 રૂપિયા હતો. 100 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 491900 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 492000 રૂપિયા હતો.

તો ચાલો જાણીએ સુરત માં સોનાના ભાવ. સો પ્રથમ અને તમને 22 કેરેટ સોનાના ભાવ આપેલા છે. 1 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 4577 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 4578 રૂપિયા હતો. 8 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 36616 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 36624 રૂપિયા હતો. 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 45770 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 45780 રૂપિયા હતો. 100 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 457700 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 457800 રૂપિયા હતો.

તો ચાલો હવે જોઈએ 24 કેરેટ સોનાના ભાવ. 1 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 4919 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 4920 રૂપિયા હતો. 8 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 39352 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 39360 રૂપિયા હતો. 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 49190 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 49200 રૂપિયા હતો. 100 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 491900 રૂપિયા છે. જયારે કાલે 492000 રૂપિયા હતો.

તો ચાલો હવે જોઈએ રાજકોટ માં સોનાનો ભાવ આજે રાજકોટમાં સોનાનો દર, 360001, રાજકોટમાં 24 કેરેટનો ₹48310/10 ગ્રામ અને 22 કેરેટનો ₹47310/10 ગ્રામ છે અહીં તમે સોનાની કિંમત અને ચાંદીની કિંમત વિવિધ વજનમાં ચકાસી શકો છો જેમ કે 24 ગ્રામ સોનાનો દર પ્રતિ ગ્રામ, પ્રતિ 10 ગ્રામ, પ્રતિ કિલો અને પ્રતિ તોલા પ્રમાણે હોય છે. આ ભાવ આજ ના એટલે કે 28 નવેમ્બર ના આપેલા છે. જે એકદમ સાચા ભાવ પર આધારિત છે. જેની ખાતરી લેવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *