ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર માર્કેટ યાર્ડમાં મુક્કા બોલાવી નાખે તેવી તેજીનો માહોલ જાણો કયા કયા પાકના કેટલા ભાવ…

દોસ્તો રક્ષાબંધનની રજા બાદ અત્યારે માર્કેટયાર્ડ આજે ચાલુ થયું છે ત્યારે ઘણા વસ્તુના ભાવ ઉપર નીચે જોવા મળ્યા છે જેને જોઈને ખેડૂતો પણ અત્યારે ચોથી ઉઠ્યા છે અને અમુક પાકોના ભાવમાં અત્યારે વધારો થયો છે જેમાં લોકોમાં એક અલગ જ ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે તો ચાલો જાણીએ આજના માર્કેટ યાર્ડના શું ભાવ છે.

એરંડાની વાત કરીએ તો નીચો ભાવ 1360 જ્યારે એરંડાનો ઊંચો ભાવ 1431 જોવા મળ્યો છે, ઘઉં 442 નીચો ભાવ જ્યારે 480 રૂપિયા ઊંચો ભાવ માર્કેટ યાર્ડમાં નોંધાઈ રહ્યો છે, મગના ભાવ 1034 થી લઈને 1423 રૂપિયા વચ્ચે જોવા મળી રહ્યો છે, અજમો માર્કેટ યાર્ડમાં 1550 રૂપિયાથી લઈને 1970 રૂપિયા સુધી વહેંચાઈ રહ્યો છે.

માર્કેટ યાર્ડમાં તલની વાત કરીએ તો 2100 રૂપિયાથી લઈને ₹2411 સુધીનો ભાવ બોલાઈ રહ્યો છે, ચણા 820 રૂપિયાથી લઈને ઉંચો ભાવ 920 સુધી મંગાઈ રહ્યા છે કાળા તલની વાત કરીએ તો માર્કેટ યાર્ડમાં 2340 રૂપિયાથી લઈને 2668 રૂપિયા વચ્ચે જોવા મળી રહ્યા છે વટાણા ₹700 થી લઈને 1240 ના ઊંચા ભાવ પહોંચ્યા છે આ બાજુ તુવેર 1050 થી લઈને 1476 રૂપિયા ના ભાવ જોવા મળી રહ્યા છે.

આ બાજુ લસણની વાત કરવામાં આવે તો નીચો ભાવ 140 થી લઈને ઊંચો ભાવ 440 રૂપિયા સુધી જ્યારે ડુંગળી ઊંચો ભાવ 290 રૂપિયાથી લઈને નીચે ભાવ 70 રૂપિયા સુધી જોવા મળી રહ્યા છે, સોયાબીન 1090 થી લઈને ₹1200 સુધીનો ભાવ બોલાઈ રહ્યો છે. ધાણા 1980 થી લઈને 2250 સુધીના ભાવ મેથી 952 થી લઈને 1111, માર્કેટ યાર્ડમાં વરિયાળી નો ભાવ 1850 થી લઈને 2174 સુધી જોવા મળી રહ્યો છે જ્યારે માર્કેટ યાર્ડમાં જીરું 3650 થી લઈને 4525 રૂપિયાનો ભાવ બોલાઈ રહ્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *