લાઈફ સ્ટાઈલ

SBI આપે છે કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ જાણો કેવી રીતે ઑફલાઇન-ઓનલાઈન અરજી કરવી

ખેડૂતોને તેમની કૃષિ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે નાણાંની જરૂર છે. આ માટે તેઓ કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ (KCC) મેળવી શકે છે. દેશની સૌથી મોટી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) પણ KCC જારી કરે છે. ખેડૂતો SBIમાં KCC માટે અરજી કરી શકે છે. SBI કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ પર ઘણા લાભો ઉપલબ્ધ છે. અહીં અમે તમને બતાવીશું કે SBI પાસ KCC માટે ઑનલાઇન અને ઑફલાઇન બંને રીતે કેવી રીતે અરજી કરવી. KCC ના વ્યાજ દર અને પાત્રતા પણ જાણો.

ઑફલાઇન પદ્ધતિ જાણો અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે પાત્ર ખેડૂતે આ લિંક (https://sbi.co.in/documents/14463/22577/application+form.pdf/24a2171c-9ab5-a4de-08ef-7a5891525cfe) ની મુલાકાત લેવાની રહેશે. વિગતો સાથે સંપૂર્ણપણે ભરો,ત્યારબાદ, PM-કિસાન લાભાર્થીઓ તેમની નજીકની SBI શાખામાં કૃષિ લોન માટે લોન અરજી ફોર્મ સબમિટ કરી શકે છે. શાખામાં એક બેંક અધિકારી અરજી ફોર્મની ચકાસણી કરશે અને સફળ ચકાસણી પછી, બેંક તમને કાર્ડ જારી કરશે.

ઓનલાઈન પદ્ધતિ જાણો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન માટે, તમે તમારી SBI YONO એપમાં પણ લોગઈન કરી શકો છો અને ડેશબોર્ડની નીચે ‘YONO એગ્રીકલ્ચર’ પર ટેપ કરી શકો છો. પછી ભાષા પસંદ કરી શકો છો અને ‘એકાઉન્ટ’ પર ટેપ કરી શકો છો. આ પછી તમારે ‘કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ’ પર ટેપ કરવું પડશે અને પછી ‘સમીક્ષા માટે અરજી કરો’.

કોણ KCC લઈ શકે છે બધા ખેડૂતો KCC માટે એકલા અથવા સંયુક્ત ઋણ લેનાર તરીકે અરજી કરી શકે છે. તે બધા SBI કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. ભાડૂત ખેડૂતો, મૌખિક ભાડે લેનારા અને શેરખેતી વગેરે પણ અરજી કરી શકે છે. આ સિવાય, ખેડૂતોના SHG અથવા સંયુક્ત જવાબદારી જૂથો જેમાં ભાડુઆત ખેડૂતો, શેરખેડનારાઓ વગેરે પણ KCC માટે પાત્ર છે.

ક્રેડિટ કાર્ડ મેળવો ૩ લાખ સુધીની લોનની રકમ માટે, SBI ૭%ના દરે વ્યાજ વસૂલે છે. રૂ.3 લાખથી વધુની રકમ સમયાંતરે લાગુ પડતા દરે વસૂલવામાં આવશે. SBI તમામ પાત્ર KCC ઋણધારકોને તેમની અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવા પર RuPay કાર્ડ પણ જારી કરશે. જો RuPay કાર્ડ ૪૫ દિવસની અંદર સક્રિય થાય છે, તો RuPay કાર્ડ ધારકોને રૂ.૧.૦૦લાખનો અકસ્માત વીમો આપવામાં આવે છે.

આ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે અરજદારનો આવકનો રેકોર્ડ તપાસવામાં આવશે જેથી જાણી શકાય કે અરજદાર ખેડૂત છે કે નહીં. આ પછી આધાર અને PAN જરૂરી રહેશે. અંતે, ત્રીજા નંબર પર અન્ય કોઈ બેંકમાં કોઈ લોન નથી તેની ખાતરી કરવા માટે એફિડેવિટ લેવામાં આવશે. ખેતી ઉપરાંત માછલી કે પશુપાલન કરતી કોઈપણ વ્યક્તિ પણ KCC માટે અરજી કરી શકે છે. KCC મેળવવા માટે, લઘુત્તમ વય ૧૮ વર્ષ અને મહત્તમ ૭૫ વર્ષ હોવી જોઈએ. ૬૦ વર્ષથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તિ એકલી અરજી કરી શકશે નહીં, પરંતુ સહ-અરજદારની જરૂર પડશે. સહ-અરજદારની ઉંમર ૬૦ વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ. KCC પર 3 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન 5 વર્ષ માટે ઉપલબ્ધ છે. આમાં ખેડૂતોએ ૧.૬૦ લાખ રૂપિયા સુધીની લોન પર તેમની જમીન ગીરો રાખવાની જરૂર નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *