સમાચાર

1 રૂપિયામાં શું મળે? શું 2 લાખ રૂપિયા સુધીની ગેરેંટી મળે!

સરકારની ઘણી સારી યોજનાઓની માહિતી ઘણીવાર લોકો સુધી પહોંચતી નથી. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના (PMSBY) એક એવી યોજના છે જે દેશના દરેક નાગરીકો માટે તૈયાર કરાઇ છે. આ એક વીમા યોજના છે જેમાં રૂ. 2 લાખના નજીવા પ્રીમિયમનો વીમો લઈ શકાય છે.

આ વીમા યોજના હેઠળ, અકસ્માત વીમો 12 રૂપિયા (મહિનાનો એક રૂપિયો) ના વાર્ષિક પ્રીમિયમ પર કરવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજનાએ એક પ્રકારની અકસ્માત વીમા પોલિસી છે જેના હેઠળ અકસ્માત સમયે મૃત્યુ અથવા અપંગતાના કિસ્સામાં વીમાની રકમનો દાવો કરી શકાય છે. આ યોજના હેઠળ, અકસ્માતમાં મૃત્યુ અથવા સંપૂર્ણ અપંગતાના કિસ્સામાં વીમાધારકને 2 લાખ રૂપિયા આપવાની જોગવાઈ છે. જ્યારે આંશિક રીતે વિકલાંગતાના કિસ્સામાં 1 લાખ રૂપિયાની રકમ ઉપલબ્ધ છે.

 18 થી 70 વર્ષ સુધીના લોકો આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે. અરજદાર પાસે આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી છે. જો અરજદાર પાસે 1 અથવા વધુ બચત ખાતા હોય, તો તેઓ કોઈપણ એક બચત ખાતા દ્વારા યોજનામાં જોડાઈ શકે છે. વીમાધારકે પ્રીમિયમ તરીકે પ્રતિ વર્ષ 12 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે, જે બેંક દ્વારા સીધા ખાતામાંથી કાપવામાં આવશે.

અરજી કેવી રીતે કરવી? અરજદારે પોતાનું આધાર કાર્ડ બેંક સાથે લિંક કરવાનું રહેશે, ત્યારબાદ દર વર્ષે 1 જૂન પહેલા એક ફોર્મ ભરીને બેંકને આપવામાં આવશે. આ યોજનામાં 1 જૂનથી 31 મે સુધીનું એક વર્ષનું કવર છે, જે દર વર્ષે બેંક મારફત રિન્યુ કરાવવાનું હોય છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું સંયુક્ત ખાતું છે, તો આ સ્થિતિમાં તમામ ખાતાધારકો આ યોજનામાં જોડાઈ શકે છે. આ યોજનામાં માત્ર એક જ બેંક ખાતું સામેલ કરી શકાય છે. યોજના હેઠળ નોંધણી કરવા માટે, ખાતાધારકે તેની બેંકની ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ સુવિધામાં લોગિન કરવું પડશે જ્યાં તેનું બચત ખાતું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *